Orjohn taxaties woz

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde of scheelt het u veel geld als de WOZ-waarde verlaagd zou worden? Dan is het verstandig om bezwaar te maken. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Wat is WOZ?

De WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) is de prijs die de eigenaar zou krijgen bij verkoop op de peildatum. Jaarlijks wordt door de overheid de nieuwe WOZ waarde vastgesteld van uw woning of bedrijfspand. Deze waardebepaling is zeer belangrijk daar deze de basis is voor het bepalen van de onroerendezaakbelasting, de heffingen van uw waterschap en de bepaling van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting.

Werkwijze Orjohn Taxaties

Orjohn Taxaties kan voor u de WOZ waarde van uw woonhuis of bedrijfspand controleren en zo een goed onderbouwd bezwaarschrift indienen. Op basis van een machtiging en een kopie van uw aanslag vragen wij het taxatieverslag bij de gemeente op. Zowel de aanslag als het taxatieverslag worden door ons gecontroleerd. Mocht de WOZ waarde te hoog zijn vastgesteld dan dienen wij voor u een bezwaarschrift in.

Bezwaar binnen 6 weken

Het bezwaarschrift tegen de WOZ waarde moet binnen zes weken na dagtekening door de gemeente ontvangen zijn. Mocht u belangstelling hebben in onze dienstverlening neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.